Hemiptera of Cyprus : Tropiduchidae Family

Hemiptera of Cyprus : Tropiduchidae Family

Trypetimorpha fenestrata Tropiduchidae
Trypetimorpha occidentalis Tropiduchidae