Hemiptera of Cyprus : Monophlebidae Family

Hemiptera of Cyprus : Monophlebidae Family

Asphodelococcus asphodeli Monophlebidae
Coccidohystrix artemisiae Monophlebidae
Planococcus citri Monophlebidae
Planococcus ficus Monophlebidae
Planococcus vovae Monophlebidae
Pseudococcus viburni Monophlebidae
Puto israelensis Monophlebidae
Puto pilosellae Monophlebidae