Hemiptera of Cyprus : Aleyrodidae Family

Hemiptera of Cyprus : Aleyrodidae Family

Acaudaleyrodes africana Aleyrodidae
Acaudaleyrodes rachipora Aleyrodidae
Aleurolobus olivinus Aleyrodidae
Aleurothrixus floccosus Aleyrodidae
Bemisia tabaci Aleyrodidae
Dialeurodes kirkaldyi Aleyrodidae
Parabemisia myricae Aleyrodidae
Tetraleurodes neemani Aleyrodidae