Flora : Verbenaceae : Verbena officinalis

Flora of Cyprus
Family Name : Verbenaceae
Scientific Name : Verbena officinalis
Flowering : October - November
Endemism : not endemic
Status : Indigenous (IN)
Altitudinal range  : 0–1375 m

Phassouri, Limassol, Cyprus